• Çevre ve İSG Politikamız

    • Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlamak ve değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemler ile bertaraf edilmesini sağlamak,
    • Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlamak
    • Çevre kirliliğini önlemek,
    • Tehlikelerin azaltılmasi ve iş kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak sıfır iş kazası ile çalışmak,
    • Çevre ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat, yasal yükümlülüklerimizi ve diğer şartları yerine getirmek,
    • Yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi, çevre ve iş güvenliği performansını sürekli iyileştirmek için çalışmak,                                                                                                        
    • Çevreci ve insan sağlığına duyarlı özgün tasarımlı yenilikçi ürünler üretmek